Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 16 Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 7 : 00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις τελευταίες εξελίξεις στο Σκοπιανό

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 λόγω των τελευταίων εξελίξεων για το σκοπιανό.