Εμπόδια, λόγω γραφειοκρατίας, στην έναρξη της συνεργασίας του αναγκαστικού συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και της εταιρείας HUANGGANG, για την προώθηση του Κρόκου στην Κίνα. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της στήλης, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η εταιρεία από την Κίνα δυσκολεύεται να λάβει τη σχετική άδεια εισαγωγής Κρόκου, καθώς το γραφειοκρατικό σύστημα της Κίνας, απαιτεί μια σειρά από δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και μικροβιολογικές έρευνες για νωπά προϊόντα. Αν και στην περίπτωση του Κρόκου έχουμε να κάνουμε μ’ ένα αποξηραμένο προϊόν, αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί εγγράφως, ώστε να εξαιρεθεί από αυτή την κατηγορία. Με επαφές τόσο στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ, όσο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού, Ν. Πατσιούρας, έχει θέσει το ζήτημα κι αναμένονται πρωτοβουλίες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Η Χύτρα