Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στον τουριστικό κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν για αναβάθμιση των υπηρεσιών που επρόκειτο να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Μέχρι το τέλος του προγράμματος θα είναι σε θέση να προβάλουν και να προωθήσουν τον εαυτό τους σύμφωνα με τις ανάγκες της θέσης που επιθυμούν να καλύψουν και να εργαστούν. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει λιγότερη θεωρία καθώς θα δοθούν λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που χρήζουν μεγαλύτερης σημασίας.

Οι εκπαιδευόμενοι και οι ανάγκες του αποτελούν το πρώτο πλάνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις εξής ενότητες:

-Αρχές τουρισμού και τουριστική πολιτική

-Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λειτουργία

-Τουρισμός και ανθρώπινο δυναμικό

-Ποιότητα υπηρεσιών

-Θέσεις εργασίας και καθήκοντα σε ξενοδοχεία

-Δεξιότητες και απαιτούμενες γνώσεις για κάθε τμήμα ξενοδοχειακής μονάδας

Τέλος, θα πραγματοποιούνται ανοικτές συζητήσεις για τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου καθώς και επίλυση οποιαδήποτε απορίας για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες   2461027001

&  http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/tourism30