Εορταστική εκδήλωση, της Στέγης Παιδιού Κοζάνης » Ο Άγιος Στυλιανός», για τη μητέρα, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου.