Σας γνωρίζουμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 25/01/2017.

Ø ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ø ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ø ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ø ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ø ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ø ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΛΑΓΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ø ΜΕΛΟΣ

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ø ΜΕΛΟΣ

ΧΙΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ