Από χρηματοοικονομικό όμιλο ζητούνται άτομα, με εμπειρία προκειμένου να στελεχώσουν θέσεις εργασίας (Τμήμα Πωλήσεων). Οι υποψήφιοι που θα προτιμηθούν να είναι τέως στελέχη τραπεζών, ΕΛΔΕ, ασφαλιστές, φαρκακευτικών εταιρειών, να διαθέτουν πολύ καλή γνώση υπολογιστών και αγγλικών.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο [email protected]