Από 1η Ιουλίου ξεκινά το θερινό πρόγραμμα των δρομολογίων των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κοζάνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Επίσης το ίδιο χρονικό διάστημα, της καλοκαιρινής περιόδου, διακόπτεται η λειτουργία των δρομολογίων των μίνι-μπας στην πόλη της Κοζάνης.