Εκδηλώσεις εορτασμού της Αγίας Κυριακής, Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Ιουλίου .