Φωτογραφία από τις εργασίες στην Αίθουσα Τέχνης του δήμου Κοζάνης, που ανακαινίζεται.