Κατόπιν εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την 02-07-2018 στην Ξηρολίμνη Κοζάνης στα γραφεία της ΑΕ Ποντίων – σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το καταστατικό του συλλόγου διαδικασία – εκλεχθήκαν τα παρακάτω μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΜΠΟΣ Αλέξης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΣΙΔΗΣ Δημήτριος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Παρασκευάς

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χρήστος

ΕΦΟΡΟΣ : ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Αντώνιος

ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

ΜΕΛΟΣ: ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Φώτιος