Από την WIND ΚΟΖΑΝΗΣ αναζητούνται νέοι/νέες για εργασία εντός του καταστήματος στο τμήμα πωλήσεων.
Προσόντα/Προϋπόθεση :
– Ηλικία 30 ετών και άνω
– Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
– Απόφοιτος /η ΙΕΚ ,ΤΕΙ, ΑΕΙ.
– Γνώση Αγγλικών και Η/Υ, επιθυμητή η γνώση MS-OFFICE.
– Ομαδικό πνεύμα, ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία.
– Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης.
– Επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παραπάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην Ελληνική γλώσσα στο e-mail: [email protected]