Υποχρεωτική Αναγραφή-Ενημέρωση για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.