Ψηφίστηκε σήμερα τροπολογία που αφορά την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών με αίτησή τους και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/ η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/ η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/Η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατα το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. Ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.

Γραφείο τύπου

Γ. Ντζιμάνη