Σήμερα ανακοινώθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας ο προσωρινός πίνακας ένταξης στο ΕΣΠΑ δυο νέων έργων για τη ΔΕΥΑ Κοζάνη και μάλιστα με την υψηλότερη βαθμολογία.

1. Εξωτερικό δίκτυο και αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Χαραυγής και πόλης Κοζάνης Π/Υ 1.620.192,08

2. Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Δρεπάνου Δήμου Κοζάνης Π/Υ 5.760.231,24