Ολοκληρώθηκαν τα ασφαλτικά έργα στη νότια είσοδο της Πτολεμαΐδας. Απομένει η διαγράμμιση. Oι φωτογραφίες είναι σημερινής (4/7) λήψης.