Στις 21 Ιουλίου, με το συγκρότημα «Kings», το 4ο Lake Festival της λίμνης Πολυφύτου.