Σπίτια σε χωριά του Βοίου, τα οποία αγόρασε και ανακατασκευάζει, διαθέτει η Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης σε πολύτεκνες οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Αθήνα. Μέσα στον μήνα παραδίδεται η οικία στην πρώτη πολύτεκνη οικογένεια με 7 παιδιά. Θα ακολουθήσει, το επόμενο διάστημα, με την ολοκλήρωση των εργασιών, η διάθεση κατοικιών σε ακόμα δύο πολύτεκνες οικογένειες. Εν τω μεταξύ η Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης στηρίζει με το συσσίτιό της περισσότερα από 100 άτομα ενώ παράλληλα τα 2 τελευταία χρόνια σιτίζει παιδιά, της περιοχής. Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς σιτίστηκαν 29 μαθητές.

ΕΡΤ Κοζάνης