Στη δυτική επικράτεια της βιτρίνας του ΣΥΝ -Βιβλιοπωλείου στην Κοζάνη:
1. Παρέμβαση τχ. 182 κυκλοφόρησε πριν 1 μήνα
2. ΤΥΡΒΗ τχ 8 κυκλοφόρησε μόλις χτες
3. «ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΘΥΡΙΔΕΣ» Δήμητρας Β. Καραγιάννη μόλις κυκλοφόρησε
4. Αφίσα που ανακοινώνει την παρουσίαση του βιβλίου της Δ. Β. Κ. την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στο Λ. Μουσείο Κοζάνης ώρα 7 το βράδυ.