Η Ελλάδα έχει παράδοση στην κτηνοτροφία, η οποία συνεισφέρει με περίπου 27% στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής. Κορυφαία ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως η φέτα και το ελληνικό γιαούρτι, αλλά και η γραβιέρα, η ελληνική παρμεζάνα, το κεφαλοτύρι κ.ά., τα οποία κερδίζουν τους καταναλωτές διεθνώς, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κλάδου και ως εκ τούτου την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, περισσότεροι από 140.000 κτηνοτρόφοι και οι οικογένειες τους, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, εργάζονται καθημερινά για να παράγουν προϊόντα ξεχωριστής γεύσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία στηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς αναγνωρίζει ότι αποτελεί προτεραιότητα, με σκοπό την ενίσχυση της αυτάρκειας της Ελλάδας σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, σε βασικά διατροφικά είδη και την υποστήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει στη 10η Διεθνή Έκθεση Zootechnia 2017, που πραγματοποιείται 2-5 Φεβρουαρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο της Τράπεζας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχει αναλάβει, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και δη του υψηλού κόστους εκτροφής:

1.Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας. Το συμβόλαιο μεταξύ κτηνοτρόφου και αγοραστή/μεταποιητή έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1.000 κτηνοτρόφοι από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, οι οποίοι παραδίδουν τα προϊόντα τους σε 26 Συνεταιρισμούς/επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως χρηματοδότης και συντονιστής της συνεργασίας, καθώς συνάπτει δανειακή σχέση, σε δυο επίπεδα. Στον Συνεταιρισμό/επιχείρηση εγκρίνει κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού για να αγοράσει πρώτη ύλη από τους κτηνοτρόφους. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνει πόρους, τους οποίους μπορεί να κατευθύνει σε επενδυτικά σχέδια κ.λπ.

Στον κτηνοτρόφο, που συνάπτει συμβόλαιο με τον αγοραστή, του χορηγεί πίστωση μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, για κάλυψη των αναγκών εκτροφής του ζωικού πληθυσμού. Η ρευστότητα που του δίνει η Τράπεζα ανοίγει το δρόμο σε χαμηλότερες τιμές αγοράς καθώς πληρώνει «τοις μετρητοίς». Μέσω της Κάρτας ο παραγωγός μπορεί να αγοράζει ζωοτροφές, καύσιμα, κτηνιατρικά φάρμακα και ζώα αντικατάστασης, να εξοφλεί τις ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ και ΕΛΓΑ και τους λογαριασμούς ΔΕΗ γεωργικής χρήσης και τέλος να καλύπτει το εργατικό κόστος. Το Πρόγραμμα περιορίζει τον κίνδυνο και την ανασφάλεια, καθώς το συμβόλαιο διασφαλίζει ότι η επιχείρηση θα παραλάβει όλη την ποσότητα που συμφωνήθηκε, με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής, στην καλύτερη τιμή.

2.Κάρτα Αγρότη της Τράπεζας Πειραιώς. Το 2016 δεκάδες χιλιάδες παραγωγοί διευκολύνθηκαν, καθώς τους χορηγήθηκε άμεσα ένα διαθέσιμο ποσό συνδεδεμένο με την ετήσια επιδότηση (βασική και πράσινη ενίσχυση). Με την Κάρτα, η οποία χορηγείται χωρίς πρόσθετες διευκολύνσεις, κάλυψαν τις παραγωγικές δαπάνες (αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, καυσίμων κ.ά.) και μπόρεσαν να πετύχουν τιμές τοις μετρητοίς.

Παράλληλα, η Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτικές διευκολύνσεις με σειρά δανειακών προϊόντων, όπως: Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ) για κάλυψη παραγωγικών αναγκών με δυνατότητα χορήγησης και μεγαλύτερων ποσών, Αγορά Εξοπλισμού για αναβάθμιση εκμετάλλευσης και εισαγωγή παραγωγικής καινοτομίας (κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κ.ά.), Αγορά Γης, π.χ. για αγορά αγρού με σκοπό την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών.

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζοντας στην ανάγκη για ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στη γεωργία, προσφέρει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Νέους & Νεοεισερχόμενους Αγρότες.

Παράλληλα, η Τράπεζα είναι ήδη έτοιμη να ενισχύσει τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, αλλά και επιπλέον διευκολύνσεις όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για τη συνολική κάλυψη των αναγκών για την υλοποίηση της επένδυσης.

Μέσω της θυγατρικής της, Πειραιώς Leasing, προσφέρει το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Εξοπλισμού και Επαγγελματικών Οχημάτων, για αγρότες, το οποίο καλύπτει ανάγκες παγίων όπως αγροτικά αυτοκίνητα, αμελκτικές μηχανές, κ.λπ.