Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Πτολεμαΐδας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του Ο.Τ.Ε. από 12:00 ΄έως 20:00΄ ώρα την Τρίτη 10/07/2018 και από 08:00 ΄ έως 20:00΄ ώρα την Τετάρτη 11/07/2018.

Στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Αν. Νικολαΐδη στην συμβολή της με την 25ης Μαρτίου, ρεύμα κυκλοφορίας από 25ης Μαρτίου προς Κων/πόλεως, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται από το εναπομείναν τμήμα της οδού.