«Έπεσε» το πρώτο στρώμα της ασφάλτου μπροστά από το δημαρχείο έως την είσοδο της πόλης της Πτολεμαΐδας. Τα ασφαλτικά έργα πραγματοποιήθηκαν σε όλο το μήκος του δρόμου εκτός από τις διασταυρώσεις (φωτό 3) κι αφορούν το πρώτο στρώμα της ασφάλτου όπως προκύπτει από τη φωτογραφία 6.