ΘΕΜΑ: Προβλήματα από τις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε εκτενώς τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το τελευταίο διάστημα από τις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφηκαν σοβαρές καταστροφές στα δίκτυα (οδικό, ύδρευσης κ.α.) ενώ σημαντική ήταν η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον αποχιονισμό καθώς και τη θέρμανση και συντήρηση των σχολικών μονάδων. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν αναγκάσει τους Δήμους μας να αγωνίζονται να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις ασύμμετρες των οικονομικών τους δυνατοτήτων, σ΄ ένα περιβάλλον ιδιαίτερης οικονομικής στενότητας.

Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε έκτακτη επιχορήγηση των δήμων της Βόρειας Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας ιδιαίτερα, προκειμένου να ανταποκριθούν οι δήμοι στην οικονομική επιβάρυνση που υπέστησαν.

Θεωρούμε επίσης απαραίτητη την τακτική επιχορήγηση κατά τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, θα θέλαμε να επαναφέρουμε την πρόταση για θέσπιση ΣΑΤΑ αποχιονισμού σε ετήσια βάση με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας.

Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα έκδοσης πιστοποιητικών δημοτολογίου

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε εκτενώς το πρόβλημα εξυπηρέτησης των πολιτών που εντοπίζεται σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες που δεν λειτουργούν ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, η χορήγηση πιστοποιητικών στις περιπτώσεις αυτές απαιτεί αίτηση του ενδιαφερόμενου στη δημοτική ή τοπική κοινότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο δήμος απασχολεί υπάλληλο με προηγούμενη εμπειρία και εμπλοκή στην έκδοση πιστοποιητικών.

Όπως καταλαβαίνετε η διαδικασία αυτή δε συνάδει ούτε με το λογική της αποκέντρωσης που διακήρυττε το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ούτε και με την αρχή της παροχής ίδιας ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται επιπλέον, αν λάβει υπόψη του κανείς ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών αυτών είναι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι μετακινούνται δύσκολα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας καλούμε να προχωρήσετε στις δέουσες πρωτοβουλίες ώστε να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα προς όφελος των πολιτών που επιμένουν να ζουν στα μικρά χωριά της ελληνικής υπαίθρου.

Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ


ΘΕΜΑ: Κατασκευή και & Επιβολή διοδίων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε εκτενώς το μεγάλο ζήτημα της επικείμενης κατασκευής και επιβολής διοδίων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, στο πλαίσιο σχετικής μνημονιακής υποχρέωσης.

Από όλους τους παρευρισκομένους δημάρχους έγινε σαφές ότι ένας νέος σταθμός διοδίων στην παρούσα φάση, θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα μετακίνησης τόσο με τους γειτονικούς δήμους όσο και εντός των ίδιων των δήμων, καθιστώντας πλέον το κόστος μετακίνησης των δημοτών απαγορευτικό.

Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να επανεξετάσετε άμεσα την απόφαση αυτή, η οποία αν υλοποιηθεί θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Η πρότασή μας είναι να παραμείνουμε στην αρχή να λειτουργεί ένας μόνο σταθμός διοδίων σε κάθε περιφέρεια.

Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ