Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως, τον Συντονιστή Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος κ. Λαμπρόπουλο Στυλιανό,για την άμεση και αποτελεσματική του ανταπόκριση στη σοβαρή κατάσταση της υγείας μου που χάρη στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του αποδείχθηκε επιτυχής και η πορεία της υγείας μου εξελίχθηκε περίφημα.

Επίσης τον Ειδικό Καρδιολόγο κ. Κουλούρη Ευστάθιο για το ανθρώπινο ήθος του, το ειλικρινές ενδιαφέρον και τον εξαιρετικό ζήλο.

Η άμεση ανταπόκριση του νοσηλευτικού προσωπικού και των Ιατρών υπερέβη κάθε προσδοκίας, ήταν άριστη από κάθε άποψη και κάθε φορά το αποδεικνύει το συνεχές ενδιαφέρον και η παρουσία των εξαίρετων επιμελητών, γιατρών, των ειδικευόμενων αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού που το απαρτίζει . Παράδειγμα προς μίμηση είναι η ανιδιοτέλεια τέτοιων συνανθρώπων που μας κάνει ακόμα να ελπίζουμε.

Το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης επιτελεί μεγάλο κοινωνικό έργο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες νοσηλείας και αντιμετώπισης κάθε προβλήματος υγείας προς τους κατοίκους της περιοχής μας είναι πολύ σημαντικές.

Με τιμή,

Νικόλαος Εύαγ. Λιόφας