Γιορτή Φασολιού, το Σάββατο 11 Αυγούστου, στο Σισάνι Βοΐου .