Συνδιοργανώτρια στις εκδηλώσεις πολιτισμού του Φιλοπρόοδου συλλόγου Κοζάνης, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018, η Π.Ε. Κοζάνης. Το ποσό που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.