Στο βήμα της Βουλής καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου, ο Τομεάρχης Αγροτικού της Ν.Δ. κ. Γ. Κασαπίδης, να δώσει απάντηση για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων αναγνώρισης και σύστασης συνεταιριστικών σχημάτων και ομάδων παραγωγών.

Εννέα (9) μήνες μετά την ψήφιση του νόμου και παρά τη μεγάλη του σπουδαιότητα για τον αγροτικό κόσμο, το ΥπΑΑΤ όχι μόνο αδράνησε στην έκδοση εγκυκλίων, αλλά επέδειξε και αδιαφορία στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου για το ζήτημα, μη απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ακολουθεί το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Βαγγέλη Αποστόλου

ΘΕΜΑ: Εννιά (9) μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου, εκκρεμούν αδικαιολόγητα οι υπουργικές αποφάσεις για την αναγνώριση των νέων συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.

Αδικαιολόγητη αδράνεια επιδεικνύει το ΥπΑΑΤ εννιά (9) μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου, για την έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών αποφάσεων και εγκυκλίων του. Παρά τη μεγάλη τους σπουδαιότητα για τον αγροτικό κόσμο, την οποία και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συνεχώς επικαλείται, αλλά και τις σχετικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μας, οι παραγωγοί ακόμη περιμένουν την έκδοση των αποφάσεων.

Εξαιτίας της αδράνειας αυτής, έχουν τελματώσει και τα αντίστοιχα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που ενισχύουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα μέσα από συλλογικές δράσεις. Συνολικά 27,8 εκ. € του μέτρου 9 του ΠΑΑ παραμένουν ανενεργά!!

Η οργάνωση για τους μικρομεσαίους τουλάχιστον παραγωγούς σε συλλογικά σχήματα είναι μονόδρομος γιατί μέσα από τα σχήματα αυτά βελτιώνεται η οικονομική τους θέση και η διαπραγματευτική τους δύναμη. επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας τόσο στις αγορές των εφοδίων τους όσο και στην προώθηση των προϊόντων τους. Επίσης η επίλυση θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων και δυσκολιών τους είναι πιο εύκολη και πιο απαιτητή.

Επειδή για την ελληνική αγροτική οικονομία οι συλλογικές δράσεις αποτελούν προαπαιτούμενο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

Επειδή πολύτιμα κονδύλια για τον τομέα που επιθυμούμε να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας παραμένουν εδώ και δύο χρόνια ανενεργά,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ

Για ποιο λόγο εννιά (9) μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου δεν έχετε εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους;