Το Κδαπ- Μεα Πρότυπο Κοζάνης στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας του από την νέα σχολική χρονιά ζητά προσωπικό των ακόλουθων ειδικοτήτων:

1.Κοινωνικούς φροντιστές

2.Μουσικό

3. Γυμναστή/στρια

4. Νοσηλευτή/τρια

5. Ειδικό παιδαγωγό

Θα εκτιμηθεί η ειδίκευση ή η εμπειρία στην Ειδική Αγωγή.

Μόνο αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] μέχρι τις 20/08/2018.