Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου παρέμβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την κατασκευή-ανακατασκευή-συντήρηση τους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης υπέγραψε σήμερα, σειρά προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Κέρκυρας, Δυτικής Αχαΐας, Μακρακώμης, Αλμωπίας, Κοζάνης.

Με τον Δήμο Κοζάνης υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση για: «Την ανακατασκευή αυλείου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στον Δήμο Κοζάνης». Τον Δήμο Κοζάνης εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Ιωάννης Ελευθέριος παρουσία του βουλευτή Κοζάνης Θεμιστοκλή Μουμουλίδη. Οι εργασίες που προβλέπονται, σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου, αφορούν:

 Εκρίζωση και αντικατάσταση των υπαρχόντων δέντρων με άλλα κατάλληλου τύπου και ανάπτυξη ριζικού συστήματος εις βάθος.

 Εκσκαφή και απομάκρυνση των ριζών των υπαρχόντων δέντρων.

 Αποξήλωση υφιστάμενης περίφραξης διαχωρισμού των υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης προς διευκόλυνση των εργασιών του υπόλοιπου έργου.

 Αποξήλωση ασφάλτου στα σημεία εκσκαφής για την εκρίζωση, τη δημιουργία φρεάτων και την τοποθέτηση νέου σωλήνα. Απόξεση της υπόλοιπης ασφάλτου.

 Κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση της υφιστάμενης περίφραξης κατά μήκος της συστοιχίας των νέων δένδρων για την μελλοντική τοποθέτηση επ’ αυτού περίφραξης

 Διάστρωση όλης της περιοχής με νέα άσφαλτο κυκλοφορίας

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ύψος ανέρχεται σε 94.240,00€.

kozan.gr