Αντιπροσωπεία Μηχανημάτων και Φορτηγών αναζητά προσωπικό για εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Πτυχίο Τεχνίτη Αυτοκινήτων ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων.

β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνίτη ή Μηχανοτεχνίτη.

γ) Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης.

Θα εκτιμηθεί η κατοχή αδείας:

δ) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο [email protected]  .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610-92233