Το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας θα προσλάβει δύο ερευνητές με σκοπό τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία κι ερευνητική αξιολόγηση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις ενεργειακές καταναλώσεις στους δήμους Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων-Βελβεντού. Οι ερευνητές θα αναλάβουν το σχεδιασμό δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο. Για το σκοπό αυτό θα γίνει η συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δήμος Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων-Βελβεντού) για το έτος αναφοράς. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημοτικών κτηρίων,  δημοτικού εξοπλισμού κι εγκαταστάσεων, τριτογενούς τομέα: κτήρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις, οικιακού τομέα, δημόσιου φωτισμού, βιομηχανία, δημοτικού στόλου,  δημόσιες μεταφορές,  ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές κι αγροτικού τομέα.

Η ερευνητική αποτίμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των Δήμων Βοΐου, Εορδαίας και Σερβίων-Βελβεντού, η συσχέτισή τους με τις ενεργειακές του καταναλώσεις και η καταγραφή τους στις εκθέσεις της Βασικής Απογραφής Εκπομπών των Δήμων, η επιστημονική εκτίμηση της επίδρασης των σχεδιαζόμενων από τους Δήμους Βοΐου, Εορδαίας και Σερβίων-Βελβεντού παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο ενεργειακό του αποτύπωμα τα έτη μέχρι το 2020, η διερεύνηση πιθανών προτάσεων επιπλέον παρεμβάσεων που θα επιφέρουν περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η αποτύπωσή τους στα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας των Δήμων. Η συγκεκριμένη δράση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»

kozan.gr