ΕΟΣ Κοζάνης, Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2018.