Σας ενημερώνουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Βοΐου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα.

Η προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ.