Με αίσθημα αλληλεγγύης και ανταπόδοσης στην κοινωνία, η ΚΑΥΚΑΣ ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης. Στηρίζοντας την τοπική κοινότητα, το προσωπικό του καταστήματος της ΚΑΥΚΑΣ στη Κοζάνη με τη συνεργασία ηλεκτρολόγου της περιοχής ανέλαβαν εθελοντικά τις εξής εργασίες: αναβάθμιση φωτισμού σε LED, αντικατάσταση διακοπτικού υλικού και ηλεκτρολογικών πινάκων, δίκτυο ασθενών σε αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι του καταστήματος επιμελήθηκαν του εξωραϊσμού των σχολικών αιθουσών.