Ζητείται άτομο, από εταιρεία παροχής οικονομικών υπηρεσιών, γραμματειακή υποστήριξη part-time, για τρίωρη απασχόληση ημερησίως, από το σπίτι και για εξωτερικά ραντεβού με πελάτες. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο οποιασδήποτε σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ, δίπλωμα οδήγησης, μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Βιογραφικά στο: [email protected]