Με σκοπό τον περιορισμό της αφισορύπανσης, ο δήμος Κοζάνης προχωρά, σε διάφορα σημεία της πόλης, στην τοποθέτηση ειδικών stands για αφίσες κι ανακοινώσεις αγγελιών. Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες κοντά στην Εθνική Τράπεζα.