Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό δίπλα από τον παιδικό σταθμό θα διεξάγεται μόνο με φορά προς την οδό Αηλιόστρατα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο
χωματόδρομο που είναι παράλληλος στην εθνική οδό θα διεξάγεται με φορά προς τη Νέα Νικόπολη (βλ. συνημμένο σχέδιο). Η μονοδρόμηση των οδών θα ισχύει από
28-09-2018 και ώρα 10.00 μέχρι και 02-10-2018 και ώρα 00.00. Απαγόρευση της στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού που οδηγεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης, από 28-09-2018 και ώρα 10.00 μέχρι και 02-10-2018 και ώρα 00.00. Η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών με την κατάλληλη
σήμανση από το Δήμο Κοζάνης.