Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου και ώρα 8:15μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Δημοτικού Σχολείου Πλατανορεύματος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου:

«ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ»

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την παρουσία σας

Γεώργιος Χ. Λαγογιάννης