Η εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  αντιπρόσωπος στην Κοζάνη του Πολυεθνικού Ομίλου εταιριών G4S, ζητά να προσλάβει:

  • Υπάλληλο εισπράξεων για την περιοχή της  Κοζάνης

Κύριες αρμοδιότητες:

  • Έκδοση, διανομή και είσπραξη παραστατικών πωλήσεων.
  • Καταχώρηση παραστατικών αγορών, πληρωμές προμηθευτών.
  • Επικοινωνία με τον πελάτη στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Άδεια Εργασίας Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security)
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άδεια οδήγησης και ικανότητα οδήγησης.

Αν ενδιαφέρεστε για άμεση πρόσληψη αποστείλατε το βιογραφικό, την άδεια εργασίας και την πιστοποίηση σας, στο email: [email protected]  ή στο fax 2461045669 υπόψιν κα Ελένης Ζυμάρας αναφέροντας «πως ενδιαφέρεστε για την θέση υπάλληλος εισπράξεων».