Καστανογιορτή στη Δαμασκηνιά Βοίου την Κυριακή 21 Οκτωβρίου