Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε μεγάλο Μηχανουργείο στην περιοχή της Κοζάνης. Αποστολή Βιογραφικών στο email: [email protected]