Ένα δείγμα από την Παρουσίαση της TEIWM racing team στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη). Η TEIWM δημιούργησε αυτή την εκδήλωση με σκοπό να καλωσορίσει τους πρωτοετείς στο ΤΕΙ Κοζάνης αλλά και να παρουσιάσει το νέο ολοκληρωμένο μονοθέσιό της.