Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων  Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 2017 (ΚΕΑ) θα δοθεί σειρά προτεραιότητας με ΑΦΜ όπως αναλύονται παρακάτω :

Δευτέρα  τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
Τρίτη  τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
Τετάρτη τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
Πέμπτη τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
Παρασκευή τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0