Με αφορμή πρωτοσέλιδα και δημοσιεύματα για την καταβολή 13ου-14ου μισθού «σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους», είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω.

1) Υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων (Ειρηνοδικείων) στα οποία έχουν δικαίωμα να προσφύγουν οι εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (το μόνιμο προσωπικό προσφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια σε μια περισσότερο χρονοβόρα διαδικασία και ακόμα από όσο γνωρίζουμε δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση).

2) Οι παραπάνω αποφάσεις, δικαιώνουν σε πρώτο βαθμό την αναδρομική απόδοση των 13ου και 14ου μισθού, με το αιτιολογικό: ότι ένα μισθολογικό δικαίωμα, μπορεί να περικόπτεται, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά όχι να καταργείται, καθ΄ότι αυτό ορίζεται ως αντισυνταγματικό. Υπενθυμίζω, πως υπήρξε μια αρχική περικοπή το 2011 κατά την οποία το συνολικό ποσό έφτασε τα 1000 Ε ετησίως, και λίγο αργότερα η οριστική κατάργησή του.

3) Στην πλειονότητά τους, οι παραπάνω υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί σε δεύτερο βαθμό, ΕΚΤΟΣ από τις περιπτώσεις ορισμένων Δήμων, καθώς για τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν ισχύει, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η υποχρέωση προσφυγής σε δεύτερο βαθμό για εργασιακά ζητήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων γίνεται αποδεκτή η απόφαση και ήδη έχει αρχίσει η τμηματική καταβολή των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ για τους 13ο και 14ο μισθό. Σε ΟΛΕΣ τις άλλες περιπτώσεις ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εξέτασης σε δεύτερο βαθμό.

4) H ΑΔΕΔΥ ουδέποτε έστειλε υπόδειγμα αίτησης, με το οποίο οι εργαζόμενοι, απευθυνόμενοι στην υπηρεσία τους, θα μπορούσαν να ΛΑΒΟΥΝ τα αναδρομικά. Αντίθετα, συνέστησε ψυχραιμία και αναμονή των αποφάσεων σε δεύτερο βαθμό. Το υπόδειγμα αίτησης, αφορά τους εργαζόμενους, που εν όψει της μακροχρόνια δικαστικής διερεύνησης, θα ήθελαν να εξασφαλίσουν τη μη παραγραφή του ποσού και αυτή η αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας) πρέπει να γίνει έως 31.12.2018 στις υπηρεσίες όπου εργάζονται.

5) Υπάρχει πάγια διεκδίκηση της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ για επαναφορά 13ου-14ου μισθού σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.

6) Για πρώτη φορά τέθηκε στο τραπέζι και το θέμα μισθολογικής αναγνώρισης της προυπηρεσίας εκτός δημοσίου στην συνάντηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών, προυπηρεσία που έχει ήδη αναγνωριστεί βαθμολογικά ενώ μοριοδοτείται και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.