Η ΓΑΤΑΣ Α.Ε εταιρεία  εμπορίας και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων, ζητά να προσλάβει  «ΟΔΗΓΟ ΠΩΛΗΤΗ»

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
  2. Π.Ε.Ι
  3. Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής
  4. Η προϋπηρεσία στο χώρο θα κριθεί θετικά

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

  1. Μισθός
  2. Bonus
  3. Κινητό τηλέφωνο εταιρίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα

Tηλ.  24610 45584-5

Φαξ. 24610 45583

E-mail: [email protected], [email protected]