Η Genial Consulting σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Global College της Κύπρου εκπόνησε και προσφέρει στην ιδιωτική κοινότητα προσωπικής ασφάλειας φυσικών προσώπων και εγκαταστάσεων ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης διάρκειας πέντε μηνών με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Το παραπάνω πρόγραμμα συνολικής διάρκειας (500) εκπαιδευτικών ωρών εναρμονίζετε πλήρως με την Ελληνική και Κυπριακή νομοθεσία, οι επαγγελματίες που θα αποφοιτήσουν από τα σεμινάρια και επιτύχουν στις εξετάσεις, θεωρητικές και πρακτικές θα κατέχουν μια μοναδική πιστοποίηση στον χώρο τις ιδιωτικής ασφάλειας.

Η εκπαίδευση του προγράμματος θα υλοποιηθεί από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου της ασφάλειας φυσικών προσώπων – δομών ζωτικής σημασίας, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και κατέχουν πιστοποιήσεις από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας καθώς και επιμορφώσεις σε πλήθος σεμιναρίων που άπτονται των αντικειμένων της ασφάλειας φυσικών προσώπων και εγκαταστάσεων από το εξωτερικό και την Ελλάδα.

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Η Genial Consulting συνέδεσε την παρούσα εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι που θα αξιολογηθούν με 85% και πάνω στις εξετάσεις θα πάρουν πιστοποίηση από το Global college, θα βγάλουν άδεια εργασίας στην Κύπρο και θα απορροφηθούν άμεσα σε εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του σεμιναρίου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Σεμιναρίου

Αλειφέρης Σωτήρης

Μ. 6939318877

Mail: [email protected]