Αποδεκτό έγινε το αίτημα του  του Νοσοκομείου Κοζάνης, από τις 3-1-17, προς το το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», για τη διάθεση διαφόρων υλικών που φυλάσσονται στον αποθηκευτικό χώρο του Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Δ.Σ. του  Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», θα διατεθούν τα παρακάτω υλικά.