Έπειτα από σειρά δυσκολιών και εμποδίων, οικονομοτεχνικών, διαδικαστικών, τυπογραφικών, ακόμη και οικογενειακών, το β΄ τεύχος της Προθήκης είναι έτοιμο, πρωτοτυπώντας μ’ ένα μικρό αφιέρωμα στον William Shakespeare λίγο μετά την εκπνοή του επετειακού έτους.

Διάθεση: ΚΔΒΚ