Με σημερινή (31/10) απόφαση του Α. Χαρίτση, ο δήμος Κοζάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κοζάνης», συνολικού προϋπολογισμού 402.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κοζάνης (Ν. Κοζάνης).
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

 

 

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

kozan.gr