Την Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ, στην Κοζάνη, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και ξενάγηση στην νέα Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων η οποία βρίσκεται υπό δοκιμαστική λειτουργία, από την ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε..