Τη Δευτέρα 6/2/2017 στο Υπουργείο Οικονομικών έλαβε χώρα συνάντηση όπου συμμετείχαν οι κ.κ. Χαρίτσης και Λαμπριανίδης εκ μέρους του Υπουργείου, οι βουλευτές Νομού Φλώρινας κ.κ. Σέλτσας και κ. Αντωνιάδης, καθώς και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.Σαπαλίδης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φλώρινας και το πρόβλημα των μειωμένων ευρωπαϊκών ενισχύσεων λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην περιοχή. Μάλιστα για το τελευταίο ζήτημα ο κ.Χαρίτσης κοινοποίησε στους παρευρισκόμενους τη θετική εξέλιξη της αύξησης της επιχορήγησης για το 2017, μετά από επιτυχημένη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σχετικά με αυτό το ζήτημα.
Ακόμη διερευνήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης του κάθετου άξονα Πτολεμαϊδας – Φλώρινας, έργου που αποτελεί προτεραιότητα για την περιοχή.
Τέλος υπήρξε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου εμπορευμάτων στη ΒΙΠΕ Φλώρινας λόγω επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου που ενώνει την περιοχή με τα Δυτικά Βαλκάνια και κατ’επέκταση την Κεντρική Ευρώπη. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι ένα τέτοιο διαμετακομιστικό κέντρο θα αποτελέσει έργο πνοής για ολόκληρο τον εμπορικό κόσμο της χώρας και ειδικά της Μακεδονίας.